Üzleti hatáselemzés

Az adatvagyon leltár elkészítése kiváló eszköz arra, hogy a szervezet megvizsgálja az adatok által képviselt értéket, felfedje az adatok kezelésével kapcsolatos hiányosságokat és gyenge pontokat, továbbá előkészítse az üzleti hatáselemzés elvégzését.

Az üzleti hatáselemzés (angolul Business Impact Analysis, BIA) célja, hogy a vizsgált szemszögből feltárja a közvetlen és a közvetett kapcsolatokat az üzleti területtel annak érdekében, hogy meghatározhatók legyenek az üzleti terület által támasztott igények nem teljesítése esetén bekövetkező kárhatások, jellemzően üzleti mutatók mentén mérve. Ez alapján az informatikai rendszerben talált hiányosságoknak, mint kockázatoknak értéket adhatunk a szervezetre gyakorolt üzleti hatás alapján, mellyel lehetővé válik a kockázatarányos védekezés mérlegelése, és a kockázatok rangsorolása is. Az egyes IT szolgáltatások különböző mértékben támogatják a szervezet céljait, így a szolgáltatásokat biztosító erőforrások (szerverek, hálózati elemek, stb) meghibásodásai is eltérő mértékben akadályozzák az alaptevékenységek működtetését. Az adatvagyon felmérésből kiinduló üzleti hatáselemzés a nemzetközi szabványokon, ajánlásokon és a hazai jogszabályokon alapul.

Megvalósítás szakaszai:

 1. Helyzetfelmérés
 • Üzleti folyamatok felmérése, dokumentálása
 • Releváns IT szolgáltatások összegyűjtése
 • Támogató erőforrások feltérképezése
  • Környezeti infrastruktúra
  • Kommunikációs rendszer
  • Hardver
  • Szoftver
  • Adathordozó
  • Dokumentum
  • Emberi erőforrás
 • Adatvagyon felmérése
 1. Értékelés
 • Szolgáltatások értékelése
 • Adatvagyon értékelése
 • Rendszerelemek értékelése
 1. Elemzés
 • Kockázatelemzés
 • Kockázatkezelési javaslatok
Támogatásscreen tag